Tijdens een bijeenkomst in het monumentale zeventiende-eeuwse stadspaleis het Huis met de Hoofden op 13 juni a.s. openen Esther Ritman, directeur van de Ambassade van de Vrije Geest en Bart Laming, voorzitter van de Stichting Boek van Oranje de tentoonstelling van een bijzonder boek uit 1559, dat eigendom was van de Vader des Vaderlands.

De Oranjeband draagt het wapen van Willem van Oranje. Het boek was lang verborgen in privécollecties en is in 2006 op een veiling ontdekt. Dit unieke exemplaar dat ‘De Zwijger’ zelf ooit in handen had is wereldwijd het enige exemplaar dat nog in privébezit is. Het is in zeer goede staat, niet gerestaureerd en van onschatbare waarde. Het boek wordt tot eind juli tentoongesteld in het museum aan de Keizersgracht 123 in Amsterdam.

Facsimile met nieuwe Nederlandse vertaling
Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt ook een facsimile met een nieuwe Nederlandse vertaling getiteld De droom van Poliphile. De Prins van Oranje bezat de tweede Franse vertaling uit 1554 van het oorspronkelijk Venetiaanse verhaal Hypnerotomachia Poliphili uit 1499.

Uitreiking eerste uitgave
Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Jelle Koopmans, Universitair hoofddocent aan de UvA in Romaanse taal- en letterkunde en verantwoordelijk voor de vertaalredactie. Drie Nederlandse en drie Belgische vertalers werkten twee jaar aan de vertaling die is bestemd om door een breed publiek gelezen en vooral begrepen te worden.

Stichting Boek van Oranje geeft de vertaling uit om met de opbrengst het Nederlands erfgoed te kunnen aankopen en permanent onder te brengen bij een museum of instelling. Bij de opmaak van de vertaling is gebruik gemaakt van het Poliphile-lettertype en is de unieke typografie gehandhaafd. Afdrukken van de 181 originele houtsneden illustreren het verhaal. De facsimile is gedrukt op het grote folioformaat en is uitgevoerd in een faux lederen band met Oranjewapen. De speciale uitgave is voor 99 euro verkrijgbaar in de museumwinkel en via de boekhandel (ISBN: 9789 08208 7307).

Tentoonstelling
Nog nooit tevoren werd een boek uit Willem van Oranje’s bibliotheek publiek tentoongesteld. In de Ambassade van de Vrije Geest wordt dit boek voor het eerst tentoongesteld. De nieuwe facsimile editie kan ter plaatse in het Frans en het Nederlands worden doorgebladerd en gelezen. Zo krijgen bezoekers een inkijkje in wat de Prins las.

Premier van Engeland
Er zijn in totaal twintig boeken teruggevonden. Vijf, waaronder deze, zijn in Nederland. Vijftien zijn eigendom van de Staatsbibliotheek in Berlijn. Dit is het enige exemplaar in particulier bezit. Het boek stond in 1690 in de bibliotheek van de Prime Minister onder Queen Anne, Robert Harley. Het wisselde van hand in 1743 en verscheen later op veilingen in Londen (1938), New York (1951) en Parijs (2006). Op de laatstgenoemde veiling werd het boek gekocht door de Nederlandse eigenaar.

Om bij de presentatie aanwezig te zijn kunnen belangstellenden zich aanmelden via de website www.boekvanoranje.nl.

Bron: Persbericht Ambassade van de Vrije Geest
Beeld: Het wapen van Willem van Oranje op de band en een van de vele houtsnedes uit het boek – Persbericht Ambassade van de Vrije Geest