Vorige week opende het virtuele platform Kunstambassade officieel haar deuren. Kunstkopers kunnen op Kunstambassade.nl ateliers bekijken, beschikbaar werk bewonderen, maar ook een fysiek atelierbezoek plannen. Met dit initiatief wil een groep Rotterdamse kunstenaars de drempel tussen kunstliefhebbers en kunstenaars wegnemen en zo de verkoop van kunst stimuleren. Een online platform waar kunstenaars en kopers elkaar rechtstreeks treffen is nieuw in de kunstwereld en beantwoordt aan de huidige behoefte aan ontmoeting en verbinding.   

Van solitair naar solidair


De pandemie heeft, net als bij de meeste ondernemers, de financiële situatie van veel kunstenaars verslechterd. Reden voor een groep kunstenaars om actie te ondernemen. “Het draait allemaal om solidariteit”, aldus mede-initiatiefnemer en kunstenaar Anne Wenzel.

“Op dit moment heb je als kunstenaar erg weinig mogelijkheden om je werk te tonen en te verkopen. De Kunstambassade kan daarbij helpen. Het platform is zelfs zo opgezet dat niet alleen de individuele kunstenaar er beter van wordt, maar wij met z’n allen ervan profiteren. Zodra je werk verkoopt via de Kunstambassade vloeit een deel van de opbrengst terug in een solidariteitsfonds. En wat er maandelijks binnenkomt, verdelen we onder de aangesloten kunstenaars.”

“Afspraak is zo gemaakt”


Door de pandemie sloten de gebruikelijke verkoop- en presentatieruimtes hun deuren, waardoor kunstenaars in hun ondernemerschap werden geraakt, ze hun financiële reserves moesten aanspreken en uiteindelijk door de lange duur van de crisis in zwaar weer terecht kwamen. Kunstliefhebbers zagen dit met lede ogen aan.

Zo ook Reyn van der Lugt, verzamelaar van hedendaagse kunst uit Nederland en internationaal. Hij is blij met het initiatief van de Kunstambassade: “Het stelt mij in staat om in deze moeilijke tijd kunstenaars extra te ondersteunen. De opzet van het platform is intuïtief. Ik kan er nieuwe makers en nieuw werk ontdekken en eindeloos door virtuele ateliers dwalen. Als ik dan iets moois zie, is een afspraak zo gemaakt.”

Beeldende kunst juist nu onmisbaar
De gemeente Rotterdam kende het afgelopen jaar al veel noodsteun toe aan de zwaar getroffen cultuursector. CBK Rotterdam hielp daarnaast Rotterdamse beeldende kunstenaars met aanvullende regelingen en opdrachten. De gemeente en het CBK ondersteunen ook de Kunstambassade met een substantiële bijdrage.

“Ook na de pandemie willen we blijven genieten van kunst in de stad”, aldus cultuurwethouder Said Kasmi. “Het afgelopen jaar maakte nog eens extra duidelijk hoe belangrijk beeldende kunst is. Niet alleen voor mij als liefhebber, maar juist voor ons als maatschappij. Kunst leert je anders naar je omgeving kijken en oplossingen te bedenken voor nieuwe, onverwachte situaties. De schoonheid van kunst biedt troost en hoop; dat kunnen we goed gebruiken met de sombere corona-periode nog vers in het geheugen.”

Waardering voor gezamenlijke actie
Naast de gemeente hielp ook auteursrechtenorganisatie Pictoright bij de totstandkoming van de Kunstambassade via het Pictoright Steunfonds. “Zowel het solidariteitsbeginsel als het innovatieve karakter van het platform spraken ons erg aan”, aldus fondsmanager Marije Kaashoek.

“Het is lovenswaardig dat kunstenaars zich op deze manier uit eigen initiatief verenigen en zelf actie ondernemen om hun financiële positie te verbeteren. Wij steunen de Kunstambassade dan ook van harte middels ons speciale corona steunfonds.” Het Pictoright Steunfonds (ondergebracht bij het Pictoright Fonds) was een eenmalig initiatief dat tot stand kwam in samenwerking met VOICE en mede mogelijk werd gemaakt door het Ministerie van OCW.

Bron en beeld: Kunstambassade