De Vlaamse overheid kocht in 2021 voor bijna 4 miljoen euro aan hedendaagse kunst om de sector in coronatijd te steunen. Op deze manier is de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap verrijkt met 281 werken van 180 kunstenaars.

In 2021 maakte de Vlaamse overheid een uitzonderlijk groot budget van 3,98 miljoen euro vrij voor de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Dat is een verzameling van ruim 18.000 werken, die samen een volledig beeld geven van kwaliteitsvolle en internationaal relevante (hedendaagse) Vlaamse kunst. Met die bijna 4 miljoen kocht de Vlaamse overheid 281 werken van 180 kunstenaars. “Heel wat beeldende kunstenaars hadden bij gebrek aan ondernemingsnummer geen recht op steunmaatregelen zoals de culturele activiteitenpremie,” aldus Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. “Met deze aankopen willen we hen ondersteunen tijdens deze coronacrisis.”

Van jong tot midcareer
De selectie gebeurde door een commissie van onafhankelijke curatoren en experts uit de zes Vlaamse musea voor hedendaagse kunst: Muhka, het Middelheimmuseum en het Fotomuseum in Antwerpen, Smak in Gent, Muzee in Oostende en Museum M in Leuven. De werken maken voortaan deel uit van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap, maar de musea krijgen ze langdurig in bruikleen. De kunstenaars van wie werk is aangekocht variëren van jong tot midcareer, ook historische hiaten konden worden aangevuld.

Museum M
Van de 281 aangekochte werken gaan er 60 naar Museum M in Leuven. In totaal zijn ze van 33 kunstenaars, die actief zijn in uiteenlopende media: schilderkunst, tekeningen, beeldhouwkunst, fotografie, videokunst en installaties. Bij de selectie van Museum M lag de nadruk op sociale en politieke thema’s, identiteit, ecologie, etnisch-culturele diversiteit, de aanwezigheid van vrouwelijke kunstenaars en een herwaardering van ambachtelijke procedés.

Bron: Persbericht Museum M Leuven
Beeld: Leen Voet, ‘Je fais ce Que je veux #06’, 2019-’21, Collectie Vlaamse Gemeenschap © Leen Voet & Baronian Xippas (foto: Kristien Daem)