Het Westfries Museum heeft een legaat gekregen van naar schatting € 1,7 miljoen. Daarnaast heeft het museum honderden kunstvoorwerpen geschonken gekregen, waaronder werken van grote schilders uit de Haagse school. Er komt een speciaal Le Cocq d ‘Armandville Planckenfonds. De jaarlijkse opbrengsten van het beheer van het legaat zijn bestemd voor versterking, restauratie en presentatie van de collectie van het Westfries Museum.

In 2006 werd het museum gebeld door Frans le Cocq d’Armandville. Hij vertelde dat hij over een aantal kunstvoorwerpen beschikte die hij mogelijk aan het museum wilde nalaten. Le Cocq had al meerdere musea benaderd, maar was geraakt door de vriendelijke reactie van medewerkers van het Westfries Museum.

Honderden kunstvoorwerpen
Kort daarna inventariseerden medewerkers van het museum samen met Le Cocq honderden voorwerpen, waaronder meubels, porselein, zilver en schilderijen, merendeels uit de achttiende en negentiende eeuw. Bij de schilderijen waren werken van grote schilders uit de Haagse school als Josef Israëls, Anton Mauve en George Breitner. Een aanzienlijk deel van zijn collectie schonk Frans le Cocq reeds bij leven aan het museum. In de loop der jaren was een innige band met het museum en de stad ontstaan, ook al omdat de moeder van Le Cocq ooit in Hoorn had gewoond. Op 25 december 2016 overleed de heer I.F.P.D. le Cocq d’Armandville op 94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Heemstede. Hij was de laatste in de familielijn.

Speciaal fonds
Bij opening van het testament bleek dat Frans Le Cocq het museum had benoemd tot enig erfgenaam. Tot grote verrassing van het museum bleek de nalatenschap niet alleen te bestaan uit kunstvoorwerpen, maar ook uit een zeer groot geldbedrag. Hiermee moet een speciaal fonds worden opgericht, waarmee de familienaam én die van de moeder van Le Cocq voortleeft. De jaarlijkse opbrengsten van het fonds – geschat op circa € 17.000 euro – mag het museum besteden aan aankoop, restauratie en presentatie van de collectie.

Geweldige verrassing
‘We wisten dat de heer Le Cocq ons zaken wilde nalaten, maar dit grote geldbedrag was echt een geweldige verrassing. Daar kan je als klein museum met een kleine staf en heel beperkte budgetten alleen maar van dromen. Het betekent een welkome versterking van de financiële capaciteit van het museum’, is de reactie van directeur Ad Geerdink. ‘Op dit moment bedraagt ons jaarbudget voor aankopen circa € 20.000. In de praktijk betekent dit dat als we iets willen aankopen, er altijd aanvullende fondsen nodig zijn. Datzelfde geldt voor grotere restauraties, zoals die van vijf van onze gestolen en in Oekraïne teruggevonden schilderijen.’

Groot compliment
Het Westfries Museum is een gemeentelijk museum, dat intern is verzelfstandigd. Daarom heeft ook de gemeenteraad een belangrijke rol; hij moet officieel de schenking aanvaarden. Wethouder Judith de Jong van Kunst & Cultuur ziet het legaat en de voorwaarden ervan als een heel groot compliment aan de directie én de medewerkers van het museum. ‘Uit het feit dat de directeur een beslissende rol heeft in het bestuur en beheer van het fonds spreekt een groot vertrouwen. De medewerkers hebben door hun betrokkenheid en passie gezorgd voor een warme band met dit nooit verwachte resultaat als gevolg.’

Bron: Persbericht Westfries Museum
Beeld: Een schilderij van G.H. Breitner (1857-1923) met Hollandse meid. Foto Westfries Museum/Henk de Weerd.