Op zaterdag 24 november wordt in de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre in Museum Het Valkhof in Nijmegen de tweede reeks van 20 geselecteerden pagina’s van het gebedenboek van Maria van Gelre gepresenteerd. Omdat licht het kwetsbare boek aantast, zal de eerste reeks weer worden opgeborgen en de komende jaren niet meer worden getoond. Het boek behoort tot de topstukken van de Staatsbibliothek zu Berlin.

24 november: tweede reeks pagina’s uit het gebedenboek
In de tweede reeks pagina’s wordt het vervolg van het gebed voor Reinald uit de eerste reeks getoond, waarbij in de laatste zin zijn volledige naam staat vermeld: Reyner van Gulich en van Gelre. Bovendien zijn twee miniaturen te zien waarop vermoedelijk Maria van Gelre staat afgebeeld. Dat deze identificatie heel aannemelijk is, wordt onderbouwd door recent onderzoek aan de Radboud Universiteit. Ook een bijzonder fraaie miniatuur van de heilige Ursula maakt deel uit van de tweede reeks. De tentoonstelling eindigt op 6 januari 2019 waarmee ook het tweede deel te ruste gaat en in het donker wordt opgeborgen.

23 november: laatste kans eerste reeks  
Tot de eerste reeks van de pagina’s behoort onder andere de miniatuur van Maria van Gelre. Ze heeft zich ten voeten uit laten afbeelden en dat is uniek. In de Nederlandse kunst is dat nooit eerder gedaan, zeker niet door een vrouw. Naast de miniatuur van Maria van Gelre is ook het eerste deel van het persoonlijke gebed voor Reinald, de eerste man van Maria, te zien. Het is het meest bijzondere gebed in het gebedenboek, dat duidelijk maakt hoe persoonlijk het boek is. In de eerste zin staat (evenals in de laatste) Reinald’s volledige naam. In een van de opschriften wordt Maria aangespoord om het gebed elke dag te bidden ter bescherming van haar man. En dat is wat zij deed.

Symposium
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre organiseert de Radboud Universiteit in samenwerking met Museum Het Valkhof en de Staatsbibliotheek in Berlijn een tweedaags symposium te Nijmegen (voertaal Engels). Op vrijdag 23 en zaterdag 24 november vertellen experts over het onderzoek naar het gebedenboek. Er  zijn nog enkele plekken beschikbaar. U kunt zich aanmelden via de website van de Radboud Universiteit: www.ru.nl/mariavangelre/symposium.

Lees meer over de tentoonstelling in Museumtijdschrift 7-2018.

Bron: persbericht Museum Het Valkhof
Beeld: de heilige Ursula