Mondriaan en Van der Leck hebben elkaar slechts korte tijd gekend, van 1916 tot 1918, maar die ontmoeting was voor beiden van onmiskenbaar belang. Het Gemeentemuseum laat de verschillen tussen beide kunstenaars zien, maar ook hoe ze elkaar beïnvloedden. Een van de zalen toont aan de ene kant werken van Mondriaan, aan de andere kant werk van Van der Leck. Het verschil kan haast niet groter zijn. Het werk van Mondriaan toont een steeds verdere abstractie – een voorzichtige, stugge zoektocht naar iets wat hij al voor ogen had. Bij Van der Leck overheerst nog de vrolijk gekleurde, geabstraheerde figuratie. Mondriaan laat zich verleiden door de primaire kleuren van Van der Leck, die op zijn beurt verder gaat abstraheren. Een mooie, zorgvuldig samengestelde tentoonstelling, die beide kunstenaars recht doet.