Op de beeldbuis leest model Phil Bloom een krant en op de radio wordt verslag gedaan van de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam. Met het kenmerkende geluid van het Polygoonjournaal op de achtergrond, stap je zo een huiskamer van de jaren zestig binnen. In de tentoonstelling ‘Van God los?’ teleporteert Museum Catharijneconvent in Utrecht ons terug naar deze bewogen periode aan de hand van objecten, foto’s, video’s en geluid. Bewogen, omdat in bijna elk aspect van het leven hervormingen plaatsvonden: in de kerk, in het gezin, op scholen en nog tal van andere plaatsen.
Na het Tweede Vaticaanse Concilie werd besloten dat de kerk moest hervormen en zich meer moest aanpassen aan de moderne wereld. In de periode daarna werd de kerk soberder, waarbij veel decoratie in de ban werd gedaan. Heiligenbeelden belandden hierdoor op de grote hoop. Kunstenaar Jacques Frenken greep zijn kans, verzaagde de verstoten Mariabeelden en creëerde hiermee een nieuw werk dat mooi aansloot bij de toenmalige teneur: vernieuwing, met behoud van de kerk.

Jacques Frenken, ‘Blauwe Madonna’, 1965, foto: Ruben de Heer