Nederland heeft honderden kleine musea, vaak onbekend bij het grote publiek. Daarom bezoekt Museumtijdschrift ook deze zomer twaalf unieke collecties, van hedendaags panorama tot internationaal klompenmuseum. Aflevering 10: Het leven in een Utrechtse volksbuurt.

De geur van poep, paling en zeep. In het Nederlands Volksbuurtmuseum in Utrecht ervaart de bezoeker niet alleen via de ogen, maar ook via de neus hoe het leven in een ‘volksbuurt’ was. Het verschijnsel volksbuurt – kleine, goedkope huizen in de stad bewoond door eenvoudige lieden – ontstond rond het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Armoede en slechte hygiëne waren nooit ver weg, maar er was ook saamhorigheid en onderlinge steun. Hoewel het museum vooral het verhaal vertelt van volksbuurt Wijk C in Utrecht, staat het model voor alle voormalige volksbuurten in Nederland, zoals onder veel meer de Jordaan in Amsterdam.

Het museum bevindt zich in het oorspronkelijke buurthuis van Wijk C. Nadat de krotten in de afgelopen decennia plaats moesten maken voor nieuwbouw en grote kantoorpanden, veranderde het buurthuis geleidelijk in een museum. De oorspronkelijke buurtbewoners wilden het ‘volksbuurtgevoel’ bewaren voor de volgende generaties. De collectie bestaat dan ook voor een groot deel uit schenkingen van die bewoners.

Het verhaal van de volksbuurt wordt verteld via oude filmfragmenten en foto’s, en via die schenkingen, waaronder het complete interieur van een volksbuurtdrogisterij. Door geurknopjes kan de bezoeker de objecten niet alleen zien maar ook ruiken, zoals de geur van een mattenklopper of van poeptonnen. En aan de hand van een nagebouwde ‘steeg’ uit 1920 krijgt de bezoeker een indruk van de armoede en de ontbrekende privacy, versterkt door de verschillende verhalen van de ‘bewoners’ (sprekende poppen) van de steeg.

Na een bezoek aan dit museum is een ding zeker: rozengeur en maneschijn was het vroeger niet.

Beeld: Steegwoning (links), Drogisterij (rechts), foto’s: Zoë Spaaij.