Sinds augustus 2014 richt A Tale of a Tub zich op het vormgeven van alternatieve modellen voor de ontwikkeling en presentatie van hedendaagse kunst. De organisatie opereert vanuit het voormalig badhuis in het hart van het onlangs uitvoerig gerenoveerde Justus van Effencomplex (Spangen, Rotterdam). A Tale of a Tub werd opgericht door Nathanja van Dijk en Suzanne Wallinga en is verder ontwikkeld in samenwerking met Carolyn H. Drake en Fleur van Muiswinkel. A Tale of a Tub zet zich in om nieuwe ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst te stimuleren en te onderzoeken op hun betekenis, binnen de kunst zelf en daarbuiten. Onderzoek, reflectie en dialoog staan centraal in het programma van A Tale of a Tub. Verweven met het presentatieprogramma wordt er een laagdrempelig publieksprogramma georganiseerd, dat bestaat uit performances, screenings, artist talks, publicaties, lezingen door curatoren, wetenschappers en theoretici en theorieontwikkeling, rondom de praktijk van de deelnemende kunstenaars.