Dit museum is het startpunt om te ontdekken hoe er in Heiloo is gewoond in de afgelopen 4000 jaar.
De geschiedenis van het ontstaan van de strandwal en de eerste bewoners met hun rituele plaatsen wordt toegelicht.
Een collectie van honderden voorwerpen, met een unieke achtergrond en met een interessant verhaal wat de herkomst betreft. Sommige voorwerpen komen uit de prehistorie, bijvoorbeeld de vuurstenen sikkels uit de bronstijd (2000BC – 800BC). Andere stammen uit de tijd dat er boerderijen of landhuizen waren, zoals Ypenstein, een buitenhuis met gracht en hoektorens, gebouwd in de 16e eeuw.
Naast de vaste archeologische collectie toont het museum een unieke tegelverzameling en zijn er regelmatig tijdelijke tentoonstellingen.