Tentoonstellingen aanmelden

Casco – Office for Art, Design and Theory

Utrecht, Nederland

Casco is een open, publieke ruimte voor artistieke experimenten en onderzoek. Wij beschouwen de artistieke praktijk als een manier om ons op onderzoekende, fantasierijke en inventieve manier te verhouden tot de wereld waarin we leven. De kunstpraktijken waar wij ons op richten zijn crossdisciplinair en staan open voor samenwerking. Het proces maakt een essentieel onderdeel uit van elk project. Onze projecten doorkruisen andere velden, zoals design, theorie en maatschappelijk werk. Onze activiteiten bevatten dan ook niet alleen tentoonstellingen, maar ook onderzoek, verschillende vormen van productie, ontwikkeling van nieuwe toepassingen, workshops, forums, debatten, acties, performances, filmvertoningen, onderwijs en publicaties. Het doel van ons werk is om bij te dragen aan de totstandkoming van niet-kapitalistische culturen en manieren van leven. We geloven dat kunst daar een essentiële rol in kan spelen, niet als een op zichzelf staande avant-garde maar in tandem met andere initiatieven en sociale bewegingen.