Ons museum is voor iedereen leuk. Bezoek onze vaste, interactieve tentoonstelling met de geschiedenis van Haarlemmermeer vanaf 1852 en/of een van onze wisselende exposities. Maak een wandeling door het -op schaal nagebouwde- dorp en leer van alles over de eerste droogmakingplannen, de droogmaking zelf en wat daarop volgde. Kinderen, BSO’s en basisscholen kunnen hier speurtochten en projecten doen, jongeren kunnen ons online volgen via Facebook en Twitter en bijdragen met hun ideeën aan onze exposities. Ook gaan wij voor hen nieuwe projecten ontwikkelen! Je ontmoet hier de vroegste pioniers die het verhaal over de moeilijke start en verdere ontwikkeling van de voor de polder zo belangrijke landbouw vertellen. Tevens komt het dagelijkse dorpsleven aan bod. Op ons marktplein kan je een kijkje nemen in het café, kerk, bankgebouw of de school. Smid, timmerman en kruidenier hebben er hun nering.