KOP begeeft zich op het grensgebied van entertainment en musea. Een uitdagend aanbod wordt gekoppeld aan een visueel prikkelende ervaring. Met thematische groepsexposities, geïnspireerd door de actualiteit, maakt KOP de verbanden tussen kunst, vormgeving en de hedendaagse beeldcultuur op een toegankelijke wijze zichtbaar. Het handelsmerk van KOP is een presentatievorm waarin de bezoekers de context beleven en actief betrokken worden. KOP ontwikkelt projecten waarin de kijkers via herkenbare elementen worden gecronfronteerd met nieuwe inzichten op de realiteit van het hier en nu. Naast een plek voor presentatie biedt KOP ook verschillende activiteiten waarin de ontmoeting, interactie en productie van makers en publiek centraal staat. Studentenavonden, netwerkborrels, werkpresentaties en activiteiten die we speciaal ontwikkelen aansluitend bij de expositie, zorgen voor een uitwisseling van kennis, inzicht en inspiratie.