De Kunsthalle in Emden is een museum voor moderne kunst in de noordwestelijke Duitse havenstad Emden. De Kunsthalle is een uit typisch Oost-Friese bakstenen opgetrokken gebouw, dat werd ontworpen door het Hannover architectenechtpaar Friedrich en Ingeborg Spengelin. De bouw van het museum werd in 1983 mogelijk gemaakt door de in Emden geboren Henri Nannen (1913-1996), jarenlang de uitgever en hoofdredacteur van het tijdschrift Stern. Hij stelde daartoe een groot deel van zijn vermogen beschikbaar, waaronder zijn omvangrijke, vooral uit schilderijen en beeldhouwwerken uit de tijd van het expressionisme bestaande kunstverzameling. Nannen werd vanwege de oprichting van het museum het ereburgerschap van de stad Emden verleend. De Kunsthalle werd op 3 oktober 1986 geopend door het toenmalige Duitse staatshoofd Richard von Weizsäcker, die bij die gelegenheid de “menselijke dimensies” van het museum roemde. In april 2006 werd begonnen met een verbouwing van de Kunsthalle. Het museum werd in december 2007 heropend. Het zwaartepunt van de vaste collectie van de Kunsthalle ligt bij schilderijen uit de periode van de Nieuwe Zakelijkheid en het Duitse expressionisme. Er is onder andere werk te zien van Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein en Emil Nolde.