Kunstlievend Genootschap Pictura is een vereniging, sinds 2020 een stichting, die de beeldende kunst in de stad Groningen wil bevorderen. De vereniging doet dit door het houden van tentoonstellingen in haar galerie, een monumentaal gebouw op de hoek van het Martinikerkhof en de Sint-Walburgstraat.