Losdok is een tentoonstellingsruimte, gelegen in Pakhuis Wilhelmina in Amsterdam. De projectruimte dient als etalage voor de in het pakhuis werkzame kunstenaars en ontwerpers, maar wordt ook gebruikt als open projectruimte.