Herford staat bekend om zijn meubel- en kledingindustrie. Het Herford-gebied produceert in totaal 20% van alle Duitse meubels en 60% van de Duitse keukens. Het museum Marta Herford kan beschouwd worden als een open ruimte waar normaal beschouwde voorwerpen vervreemd kunnen worden, en waar voorwerpen die we tot op heden beschouwen als toekomstige voorwerpen, opeens onderdeel worden van het heden. Marta Herford probeert anders te zijn, te verbazen, en horizons te verbreden.