Tentoonstellingen aanmelden

Museum it Tsiispakhûs

Wommels, Nederland

Museum it Tsiispakhûs (Ned. kaaspakhuis) is gevestigd in een monumentaal voormalig kaaspakhuis uit 1905. In dit twee verdiepingen tellende museum tonen we dit seizoen vanaf 11 juni de expositie getiteld”Boer zoekt …fabriek” en daarnaast de vroegere bereiding van kaas en boter en de opslag in het pakhuis. In eerstgenoemde tentoonstelling nemen we u mee naar de revolutionaire opkomst van de talloze melkfabrieken in dorpen en steden in Friesland en het waarom van dit ontstaan. Hierdoor zien we ook in welke mate de positie en de functie van de boerin veranderde.