De naam van Het Walhuis verwijst naar de situering van het pand; een huis op de walkant. Het Walhuis is omstreeks 1725 gebouwd als pakhuis van de zeer welvarende reders- en koopmansfamilie Boon. Later werd het pand woonhuis van het personeel van Jan Boon junior (1758-1847), de laatste telg van de familie Boon. Hij besloot dat zijn nalatenschap ten goede moest komen aan de nijverheid in De Rijp en richtte de Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid in De Rijp op. Nog steeds ondersteunt de huidige Stichting Jan Boon lokale culturele en sociale doelen. Na ruim honderd jaar leegstand werd in 1983 besloten Het Walhuis te restaureren en er een sociaal-culturele bestemming aan te geven. Sinds 1984 is Museum Jan Boon in Het Walhuis gevestigd. Sinds 2018 zijn er van mei tot en met oktober maandelijks wisselende exposities van kunstenaars en ambachtslieden (begane grond). In samenwerking met Museum In ’t Houten Huis worden op de verdieping seizoensexposities over lokale en regionale cultuurhistorische onderwerpen ingericht. Het Walhuis ligt aan beschermd natuurgebied De Eilandspolder.