Het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is het mondiale kenniscentrum en het centrale steunpunt in de wereld voor de bestudering van de Nederlandse kunst in internationale context.
Het RKD beheert een unieke collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal met betrekking tot de westerse kunst van de late middeleeuwen tot heden. De documentatie over Nederlandse kunst neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het RKD voert een actief verzamelbeleid, zowel op het gebied van schilder-, teken- en beeldhouwkunst als op het gebied van monumentale kunst, moderne media en vormgeving.