Rutger Brandt Gallery richt zich op hedendaagse kunst van jong talent en tevens op werk van reeds gevestigde nationale en internationale kunstenaars. Hun doelstelling is het aangaan van een lange termijn relatie met een kunstenaar, waarbij de ontwikkeling van zijn of haar carrière voorop staat. Daarbij fungeert de galerie ook als een liaison met galerieën buiten Nederland. Een van de verbindende factoren in het werk van de kunstenaars is – hoe divers het resultaat ook kan zijn – de narratieve, sociaal geëngageerde figuratie in de verschillende disciplines. Politieke, sociale actualiteit en individualisme zijn ingrediënten waarin zij de hedendaagse tijdsgeest weergeven. In het werk, dat uitnodigt tot zelfreflectie, kan de toeschouwer zich geconfronteerd zien met de verschillende aspecten van haar bestaan. Specifiek valt daarbij te denken aan die van vervreemding, isolatie, absurdisme en de rauwe kanten van het leven.