Tentoonstellingen aanmelden

Slot Zeist, Culturele Vleugel

Zeist, Nederland

In 1964 werd gestart met het organiseren van exposities. Dit gebeurde toen nog niet in de huidige Culturele Vleugel aan de rechterzijde van de hoofdingang. De exposities vonden in de beginperiode plaats in het hoofdgebouw van het Slot. Bezoekers kwamen indertijd via de trapopgang de hoofdingang binnen.
De allereerste expositie in 1964 had als titel “Kunstbezit uit Zeist en Omgeving”. Aan beeldend kunstenaars uit Zeist en omliggende gemeenten werd binnen de schitterende entourage van het Slot de mogelijkheid gegeven hun eigen werk te presenteren. Deze tentoonstelling kwam indertijd tot stand dankzij de Zeister Stichting voor kunst en cultuur in samenwerking met de Nederlandse Kunststichting. Ook de daarop volgende exposities in het Slot hadden een sterke regionale binding.
Geleidelijk aan kreeg Slot Zeist binnen kunstminnend Nederland meer bekendheid. Verscheidene beeldend kunstenaars waaronder Rien Poortvliet en Jopie Huisman gaven in het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw overzichtstentoonstellingen van hun werk in het Slot. Ook het publiek kwam tot ver van buiten de gemeentegrenzen van Zeist toegestroomd om het tentoongestelde werk in Slot Zeist te bewonderen. Sinds 1964 hebben meer dan één miljoen mensen de weg naar de exposities in Slot Zeist weten te vinden.