Stichting IK is een project van beeldend kunstenaar Jan van Munster (1939). Het is een autonome organisatie die sinds 1995 de toegang tot beeldende kunst bevordert en kunstenaars ondersteunt. Tot medio 2018 lag het accent op onderzoek, experiment en productieproces. Makers werden uitgenodigd om tijdens een werkperiode als gastkunstenaar in een inspirerende omgeving te reflecteren op hun praktijk; eerst vlakbij zee in Renesse en vanaf 2008 in Oost-Souburg op het zogenaamde IK-eiland.
De formule om gastkunstenaars een tijdelijke werkplek, inspiratie en verdieping te bieden, is door de jaren steeds meer onderhevig geworden aan commercialisering. Daarom besloten Van Munster en het bestuur van de stichting medio 2018 om dit aanbod niet voort te zetten.
Vanaf 2022 kiest Stichting IK vanuit een volstrekt andere entourage in Middelburg nieuwe vormen om dienstbaar te zijn aan de kunst en aan makers.
Binnen een nieuw concept zal het begrip ‘sleutelwerk’ centraal staan. Wanneer is een werk een sleutelwerk? Welke betekenis heeft het voor de maker? Is het van belang voor de beschouwer? Hoe kan deze verkenning worden ingezet om de toegang tot kunst te bevorderen?
De term ‘sleutelwerk’ wordt niet alleen gebezigd in de kunsten, maar bijvoorbeeld ook in de literatuur. De zoektocht naar een definitie levert een keur aan omschrijvingen en opvattingen op. Het is een woord dat kennelijk tot de verbeelding spreekt.
Stichting IK ziet dit begrip dan ook als interessant startpunt voor een eigen onderzoek. Een aantal kunstenaars wordt uitgenodigd om hierop te reflecteren vanuit hun individuele perspectief en ervaring. Op verzoek denken zij na of de term ‘sleutelwerk’ een betekenis heeft (gehad) in hun persoonlijke ontwikkeling. De uitkomst van hun overwegingen vertalen zij naar een aantal werken met een verklarende tekst.
In de toekomst zullen ook verzamelaars en professionals worden uitgenodigd een inbreng te leveren.
Stichting IK is te bezoeken tijdens tentoonstellingen op zaterdag en zondag tussen 14 en 17 uur en op afspraak.