Het Pop-up Museum wordt elk jaar in samenwerking met senioren in de rol van gastconservatoren georganiseerd. Het doel hiervan is de verbinding tussen de kunstwereld en senioren te bevorderen. Veel 65-plussers zijn waardevolle kunstliefhebbers met jarenlange artistieke interesse, kennis en ervaring. Voor de vierde keer is een groep senioren getraind in de rol van gastconservator. De gastconservatoren stellen de expositie samen, geven rondleidingen en vertellen over hun persoonlijke collectie en motivatie.