Tentoonstellingen aanmelden

Inktzwarte hemels boven Parijs
Erik Spaans

Kunsthistoricus en journalist

  • 3 weken geleden
  • Recensie
  • Beeldende kunst

De Franse schilder Georges Michel staat bekend als ‘de Ruisdael van Montmartre’. In de Fondation Custodia in Parijs is een overzicht te zien van zijn ontzagwekkende landschappen en eigenzinnige stadsgezichten.

Het fenomeen waarbij de zon schijnt terwijl het regent wordt in Nederland ‘kermis in de hel’ of ‘kippenkermis’ genoemd. Er zijn vergelijkbare benamingen in andere talen zoals ‘duiveltjeskermis’ in Vlaanderen, ‘Schottelplaggenkirmes’ in het Rijnland en ‘nozze del diavolo’ in Italië.

Georges Michel, ‘L’Orage’, 98 x 126 cm, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, foto Studio Tromp.

Het is niet overgeleverd welke uitdrukking de Franse schilder Georges Michel (1763-1843) voor dit verschijnsel gebruikte, maar op basis van zijn schilderijen mag worden vastgesteld dat hij erdoor gefascineerd moet zijn geweest.

Lome, wolkenloze zomerdagen waren niet aan Michel besteed. Liever schilderde hij inktzwarte opeenstapelingen van donderwolken die doen vermoeden dat de dag des oordeels is aangebroken. Of anders wel de Zondvloed. Want de wolken van Michel lijken te kreunen en zuchten onder de zware last aan water die ze met zich meetorsen en die ze elk moment over het onderliggende landschap kunnen uitstorten. En door dat zwartgrijze zwerk kiert dus regelmatig een plens fel zonlicht, alsof iemand in de hemel een schijnwerper heeft aangezet.

Grenzen oprekken
In de Fondation Custodia, een stichting die de verzameling van de Nederlander Frits Lugt (1884-1970) beheert en tentoonstellingen organiseert, is met bijna vijftig schilderijen en veertig tekeningen nu een tentoonstelling gewijd aan Michel. Die groeide op in Parijs, leerde schilderen bij drie achtereenvolgende meesters wier namen diep in de obscuriteit zijn weggezakt, en was bij leven niet bijster succesvol.

Georges Michel d’après Jacob van Ruisdael, ‘Vue de Naarden’, 37 x 68 cm, particuliere collectie.

Op de tentoonstelling is mooi te zien dat er naast de meteorologische merkwaardigheden wel meer zaken zijn die niet helemaal kloppen in het werk van Michel. Zo lijkt hij zich niet bijster te interesseren voor correcte verhoudingen en manipuleert hij er lustig op los in zijn kleurgebruik. Op een winterlandschap bij Montmartre is de sneeuw overwegend grijs, soms zelfs zwart van kleur. Dat getuigt van een eigenzinnigheid en tegendraadsheid zoals we die in de eerste helft van de negentiende eeuw maar zelden bij kunstenaars aantreffen. Tijdgenoten als Ingres en Géricault durfden de grenzen (nog) niet zo ver op te rekken. Ook in zijn onderwerpskeuze was Michel zijn tijd vooruit. Het schilderen van ‘ruwe’ boslandschappen zou een generatie later pas gemeengoed worden met de opkomst van de School van Barbizon.

Tegelijkertijd borduurt Michel voort op een traditie die was ingeluid door Nederlandse landschapsschilders uit de Gouden Eeuw. Op de tentoonstelling zijn enkele Hollandse zeventiende-eeuwse landschappen tussen het werk van Michel opgehangen, die in één oogopslag duidelijk maken hoezeer hij schatplichtig is aan Jacob van Ruisdael, Meindert Hobbema en Philips Koninck.

Georges Michel, ‘Groupes de figures’, 90 x 160 mm, Fondation Custodia, Collectie Frits Lugt, Parijs.

Geestverschijningen
Maar als Michel ergens bij hoort, dan is het toch de Romantiek. In het eerste kwart van de negentiende eeuw spreidden kunstenaars en schrijvers als reactie op het rationalisme van de Verlichting een heftig gevoelsleven tentoon en gaven ze blijk van een welhaast religieuze bewondering voor de natuur. Michel doet dat ook, door de natuur als raadselachtig, ontzagwekkend en dreigend te verbeelden.

De Fondation Custodia besteedt immer veel aandacht aan kunst op papier. Zo ook bij Georges Michel, van wie een groot aantal tekeningen wordt getoond. Daar maken we verrassend genoeg kennis met een andere kunstenaar. De schilder die met zo veel schwung brutale vegen olieverf op het doek borstelt, blijkt in zijn tekeningen regelmatig een pietepeuterige precisie aan de dag te leggen.

Dat geldt niet zozeer voor de landschapstekeningen die stilistisch aansluiten bij zijn geschilderde oeuvre, maar voor detailstudies en stadsgezichten waar we elegant geklede Parijzenaars door hun stad zien kuieren. De curieuze gewoonte om zijn personages summier weer te geven met weinig meer dan een paar dunne potloodlijntjes, heeft hier soms een vervreemdend effect. Met hun schimmige contouren lijken deze figuurtjes soms als geestverschijningen op straat of in het park te zweven.

Georges Michel, le paysage sublime, t/m 29 april, Fondation Custodia, Parijs, toegang € 10, www.fondationcustodia.fr.

Hoofdbeeld: Georges Michel, ‘Vue de la Seine avec une diligence’, 60 x 79,5 cm, Paris, Musée du Louvre, foto RMN-Grand Palais/Jean-Gilles Berizzi.

Reageer op Inktzwarte hemels boven Parijs

Dit veld is verplicht Vul een geldig emailadres in
Dit veld is verplicht