Tentoonstellingen aanmelden

Amsterdam Museum gebruikt term ‘Gouden Eeuw’ niet meer

 • 2 jaar geleden

Het Amsterdam Museum zal vanaf heden de term ‘Gouden Eeuw’ niet meer gebruiken om de periode van de zeventiende eeuw aan te duiden. Volgens het museum dekt de term de lading van de zeventiende eeuw niet. Het Amsterdam Museum is al geruime tijd actief om voor steeds meer mensen relevant te zijn en ziet het afstand doen van de term ‘Gouden Eeuw’ als stap om andere perspectieven op die tijd mogelijk te maken. Het museum wijzigt de term in de komende tijd in al zijn uitingen op de diverse locaties waar het museum zijn collectie toont en past de titel van zijn permanente tentoonstelling ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’ in de Amsterdam-vleugel in de Hermitage aan naar ‘Groepsportretten van de zeventiende eeuw’.

Het museum stelt dat ‘Gouden Eeuw’, een term die in heel Nederland decennialang routinematig wordt gebruikt als aanduiding van het tijdvak van de zeventiende eeuw waarin de Republiek een economische en militaire wereldmacht was, hun streven naar inclusiviteit en het tonen van meerdere perspectieven op de geschiedenis in de weg staat. Tom van der Molen (conservator zeventiende van het Amsterdam Museum): ‘’In de westerse geschiedschrijving neemt de ‘Gouden Eeuw’ een belangrijke plek in die sterk gekoppeld is aan nationale trots, maar positieve associaties met de term zoals voorspoed, vrede, weelde en onschuld dekken de lading van de historische werkelijkheid in deze periode niet. De term negeert de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel.’’ Daarnaast draagt de term er volgens het Amsterdam Museum toe bij dat de geschiedenis van de Nederlandse zeventiende slechts vanuit het perspectief van de machthebbers wordt bezien en dat daardoor veel verhalen helemaal niet verteld worden. Van der Molen: ‘Iedere generatie en elk persoon moet in staat worden gesteld zijn of haar eigen verhaal over de geschiedenis te vormen. De dialoog daarover heeft ruimte nodig, de naam ‘Gouden Eeuw’ beperkt die ruimte.’’

Meer inclusief
Het museum benadrukt dat het afstand doen van de term ‘Gouden Eeuw’ een stap is in een proces om het Amsterdam Museum meerstemmig en inclusief te maken, waar het museum samen met mensen uit de stad, al jaren mee bezig is. Het museum wil een plek zijn die voor iedereen relevant is en waar alle mensen zich welkom voelen. Daarom geeft het Amsterdam Museum ruimte aan mensen en verhalen die nog niet of onvoldoende gehoord worden.

Naast het afstand doen van de term ‘Gouden Eeuw’ doet het Amsterdam Museum ook aanpassingen in haar presentatie ‘Groepsportretten van de zeventiende eeuw’. Het Museum organiseert op 29 september een symposium voor vakgenoten en publiek over welke verhalen er over de zeventiende eeuw zouden moeten worden verteld, door wie, en hoe je dit op een zo inclusief mogelijke manier kunt doen. Op diezelfde dag opent het Amsterdam Museum de fototentoonstelling ‘Hollandse Meesters Her-Zien’, over dertien Amsterdamse bewoners en bezoekers van kleur uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het is de eerste van een reeks nieuwe perspectieven door hedendaagse makers in het kader van Black Achievement Month. Directeur van het Amsterdam Museum, Judikje Kiers: ‘’Dit zijn belangrijke stappen in een lang proces. Maar we zijn er nog niet. Samen met mensen in de stad zullen we blijven werken om onderbelichten verhalen en perspectieven van onze gedeelde geschiedenis aan het licht brengen.’’

Bron en beeld: Amsterdam Museum


Reageer op Amsterdam Museum gebruikt term ‘Gouden Eeuw’ niet meer

Dit veld is verplicht Vul een geldig emailadres in
Dit veld is verplicht

Uw reactie wordt gepubliceerd onder dit artikel en kan gebruikt worden in het tijdschrift.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Er is één reactie op Amsterdam Museum gebruikt term ‘Gouden Eeuw’ niet meer
 1. Albert Hensen

  Als dit echt zo is, is het heel zwak…
  Vergeet niet dat het moraal in die tijd anders was en er door de kerk gehamerd werd dat de gekleurde medemens geen ziel had?
  Het wel een tijd was, waar de gewone mens ook baat bij had. Meer werk, betere leef omstandigheden, naasten en armenzorg, oprichten van weeshuizen enz.
  De industrialisatie nam een vlucht met zaagmolens, inpoldering en winning van (landbouw) grond. (Graan) handel via de Oostzee, Universiteiten en uitvindingen, grote schilders die alles vast legde. Scheepvaart, VOC, handel zorgde voor meer werkgelegenheid.
  WIC hield zich bezig met transport van arbeidskrachten, oftewel slaven. Maar de handel zelf, was (en is) nog steeds in handen van de Arabieren! Kijk. maar naar Katar, waar onze prinses Beatrix als eerste (na haar troonsafstand) naar toe ging om een Shell raffinaderij te bekijken die net afgebouwd was door arbeiders uit India, die als slaven zijn behandeld!

  Verder is het hypocriet om te denken dat je door een naam weg te gummen de tijd kan veranderen? Je kan beter naar het heden kijken, massa moord in Afrika, onderdrukking van de vrouw en ga zo maar door….
  Je kan beter zeggen dat je geen geloof aanhangt, dus geen Christelijke, Joodse, Katholieke of Islamitische benamingen meer.
  Tenslotte is het geloof in een of andere god of opperwezen de oorzaak van veel leed en onderdrukking!

  Maar ik dwaal af en heb eigenlijk nog veel te zeggen.
  In ieder geval kwam de gouden eeuw tot stand door zelfbewustzijn, vrijheid van meningsuiting en godsdienst.
  En daar mag je best trots op zijn!