Tentoonstellingen aanmelden

Mirjam Moll, directeur Museumvereniging en Stichting Museumkaart, onverwacht overleden

  • 6 maanden geleden

Mirjam Moll, directeur Museumvereniging en Stichting Museumkaart, is onverwacht overleden. De museumsector verliest daarmee een bevlogen boegbeeld en vooral een liefdevol en intens betrokken persoon. Moll werkte vanaf 2010 voor de Museumvereniging, vanaf augsutus 2019 als directeur.

Voorzitter van de Museumvereniging, Irene Asscher-Vonk roemt Mirjam Moll als een ‘steunpilaar, slim en warm. Oprecht geïnteresseerd in het leven en werken van iedereen om haar heen. Met het hart op de juiste plaats en altijd beschikbaar voor de goede zaak. We gaan haar enorme kennis en kunde, maar vooral haar unieke persoonlijkheid ontzettend missen.’

Het afgelopen coronajaar heeft Mirjam Moll zich onvermoeibaar ingezet voor de belangen van musea. Haar rol werd gedurende dat afgelopen jaar voor de gehele cultuursector steeds intensiever. Zo werd ze bestuurslid bij MKB-Nederland én was ze lid van de speciale Taskforce Culturele en Creatieve Industrie, het adviesorgaan voor de minister van OCW. Zij heeft zich daarin sterk gemaakt voor een passend steunpakket voor de gehele culturele sector en de veilige heropening van musea.

Fiscaal recht
Mirjam Moll werd in 1966 geboren in Amsterdam. Na haar studie Fiscaal recht in Leiden werkte ze vijftien jaar als accountant en consultant. Daarna werd ze plaatsvervangend directeur bij het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten en vervulde ze diverse bestuursfuncties in de culturele sector (Stichting Aandelen en Arbeidsvoorwaarden Kunst en Cultuur, AT5, Amsterdam Fonds voor de Kunst). In 2010 begon ze voor de Museumvereniging waar ze vanaf augustus 2019 met verve de rol van directeur vervulde. Ze heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de belangen van de ruim 400 musea die aangesloten zijn bij de Museumvereniging; groot en klein. Want alleen samen vertellen die volgens haar het hele actuele verhaal van onze steeds veranderende samenleving.

Maatschappelijk betrokken
Mirjam Moll combineerde een sterke persoonlijkheid met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zo was ze jarenlang actief voor de Partij van de Arbeid, bestuurslid bij het Meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector en creatieve industrie (MORES). Ook was ze zes jaar lang bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een mandaat dat zij met grote toewijding en trots uitvoerde. Altijd bewust van haar Indische roots én altijd vechtend voor een tolerante, inclusieve en verbindende samenleving.

Mirjam is op 16 maart in Amsterdam overleden. Haar scherpe, intelligente en warme persoonlijkheid zullen gemist worden. Evenals haar onmiskenbare gulle lach.

Bron en beeld: museumvereniging.nl (foto:Sebitha Öztas)