Het boek Kees de jongen bestaat 100 jaar! En het wordt nog steeds met enthousiasme gelezen en ook nu nog relevant gevonden. In de nieuwe tentoonstelling van het Theo Thijssen Museum gaat het uiteraard om Kees en in deze tentoonstelling wordt aandacht gegeven aan
a. de ontstaansgeschiedenis van het verhaal,
b. de deels autobiografische achtergrond en de bredere historische context,
c. de vele edities,
d. de ‘receptiegeschiedenis’,
e.literaire navolgingen (o.a. Remco Campert) en de bewerkingen tot toneelstuk,
musical, speelfilm en beeldroman. En de visuele uitbeelding van Kees door
kunstenaars.
f. In een videoband laten we bekende en onbekende Kees-liefhebbers aan het woord:
sommigen, zoals Matthijs van Nieuwkerk, noemden hun zoon om die reden Kees!