150 jaar geleden, in 1872, werd de ‘Nieuwe Rotterdamsche Waterweg’ officieel geopend. Deze door ingenieur Pieter Caland ontworpen waterverbinding maakte Rotterdam beter bereikbaar van en naar zee.
Deze expositie geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Maasmonding vanaf de Romeinse tijd tot en met de 21ste eeuw. Met een prachtige verzameling reconstructietekeningen en oude kaarten van het gebied laten we zien hoe over een periode van 2.000 jaar het gebied veranderd is.
Van twee particuliere verzamelaars kunnen we tientallen originele oude topografische kaarten laten zien van de 17e eeuw tot in de moderne tijd. De geschiedenis van de Maasmonding is bepalend geweest voor het ontstaan van het Westland. In het begeleidend verhaal wordt dat uitvoerig toegelicht.