Voor transport overzee moet aardgas worden afgekoeld tot -162°C, vloeibaar worden gemaakt en worden samengeperst tot een dichtheid van 450kg/m³. De verschillende materialen en stoffen die betrokken zijn bij de productie van energie staan centraal in de tentoonstelling -162°C, 450kg/m³ – Fossil Energy, Fragile Futures. De tentoonstelling onderzoekt de voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, de vernietiging van het milieu en de dringende vraag naar een leefbare toekomst voor iedereen.

Wilhelmshaven is momenteel een locatie van Duitse “energiezekerheid”, die met ongekende snelheid wordt aangepakt onder de noemer Deutschlandgeschwindigkeit. In 2022 werd hier de eerste importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Duitsland geopend, die tot nu toe vooral ladingen uit de VS ontving. Deze LNG-terminal is de opmaat naar een reeks infrastructuurprojecten die van de regio een toekomstige energiehub moeten maken. Deze gaan gepaard met grootschalige ingrepen in het lokale milieu en ecosystemen, waarvan delen beschermd worden door de Natuurbeschermingswet.

In foto’s, textiel, tekeningen, sculpturen, installaties, video’s en in boekvorm gaan de werken in de tentoonstelling in op het wereldwijde gebruik van olie, aardgas en steenkool en tonen ze vormen van verzet tegen energieprojecten die schadelijk zijn voor het milieu en het klimaat. Tussen mythische verhalen, gaten in de grond en gloeiend gesteente kijkt de tentoonstelling ook naar post-mijnlandschappen en de winning van grondstoffen. Lithium wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker als grondstof voor batterijen in de loop van de energietransitie.

Naast de tentoonstelling worden er voorstellingen, lezingen en excursies georganiseerd in samenwerking met lokale projectpartners. Een tweetalige catalogus (duits/engels) is in voorbereiding.

Beeld: Ana Alenso, Medusa’s Fossil Addiction 2021 | kinetische Skulptur
Tentoonstellingsaanzicht Metabolic Rift 2021 ©️ Berlin Atonal | Fotograaf: Helge Mundt, Courtesy the artist