Op 7 april 1848 werd Pieter Scheltema de eerste archivaris van Amsterdam. Scheltema verrichtte pionierswerk. Hij verzamelde en ordende de oude archieven en publiceerde in 1866 de eerste moderne inventaris. Nu, 175 jaar later, beheert het Stadsarchief Amsterdam ruim 50 kilometer planklengte aan archieven en collecties, en is het een van de grootste stadsarchieven ter wereld. De Schatkamerpresentatie biedt een keuze uit 175 jaar geschiedenis: gebouwen, archivarissen, studiezalen en indexen. Een kijkje in de wonderlijke wereld van het archiefwezen dat door digitalisering zelf geschiedenis is geworden.

Beeld: Gemeentearchief van Amsterdam; de oude Bibliotheek, 1941