Al vijftig jaar wordt Keramiekmuseum Princessehof bijgestaan door een club trouwe, keramiek-liefhebbende Vrienden. De Vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof verzamelt toonaangevend hedendaags keramiek en geeft die in bruikleen aan het Princessehof. Na een halve eeuw heeft de Vereniging een imposante collectie opgebouwd. Ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan, en als dank voor hun steun, presenteert Keramiekmuseum Princessehof van 22 juni 2024 t/m 5 januari 2025 een jubileumtentoonstelling. In deze presentatie wordt een selectie van ongeveer 50 van de belangrijkste en meest recente aanwinsten getoond uit de verzameling van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof.