Wisselexpositie over de kracht van water met de Sint-Elisabethsvloed in de hoofdrol.
De tentoonstelling bestaat uit drie delen. Het eerste deel behandelt de ondergang van de Grote of Zuid-Hollandse waard ten gevolge van de Sint-Elisabethsvloed van 1421.
In het tweede deel (Key of Life) worden mensen geportretteerd, waarbij water een belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld. O.a. Baron Carel van Lynden, Pieter van Oord en Melanie Schultz van Haegen.
Het derde deel maakt duidelijk hoe Rijkswaterstaat sinds 1798 bezig is ons land te verdedigen tegen de uitdagingen die het water met zich meebrengt. Hierbij komt met name het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan bod. Welke oplossingen zijn er voor de gevaren van de stijging van de zeespiegel door de klimaatopwarming en wat doen we tegen het teveel of te weinig hebben van rivierwater? Hoe gaan we hier op de lange termijn mee om?
De drie delen worden door middel van een tijdlijn met elkaar verbonden.