Sinds de oprichting van het museum in 2004 worden de kernwaarden van de collectie uitgemaakt door het moderne en eigentijdse werk van Friese kunstenaars. De meesten van hen werden in Museum Belvédère al eens geëerd met een monografische tentoonstelling.

In de presentatie 8 Friese Kunstenaars belicht het museum acht Friese oeuvres waarvan het meerdere kunstwerken in beheer heeft en waarvan het inmiddels een representatief beeld kan geven. Tezamen bakenen ze het inhoudelijke speelveld af, dat uiteenlopende richtingen en stijlen bestrijkt, variërend van semi-realistisch tot lyrisch abstract.