Kunstwerken uit de collectie verkennen thema’s als emancipatie, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid

De coronapandemie heeft grote impact op ons leven. Na een periode van acute crisis volgen bezinning en roep om verandering. Vanuit het idee dat kunstinstellingen daaraan kunnen bijdragen, maakt conservator Yolande Zola Zoli van der Heide met A Lasting Truth Is Change haar eerste grootschalige tentoonstelling bij het Van Abbemuseum.

Beeld: Pauline Boudry en Renate Lorenz, Moving Backwards, 2019 filmstill