Vanaf 11 oktober komt het museum met een tentoonstelling over het onderwijs: ‘Aap, Noot, Mies – op school in Voorschoten’. Bekend terrein, want iedereen gaat naar school of is naar school gegaan. De tentoonstelling vertelt over het onderwijs in het algemeen en over de Voorschotense scholen in het bijzonder.
Het begint met een grote verzameling klassenfoto’s van allerlei scholen, op alfabet gesorteerd, in verschillende jaren. Herkent u zichzelf, uw klasgenoten, vroegere vriendjes en vriendinnetjes? Leuk om de kleding in de loop van de tijd te zien veranderen. Ook de methoden in het onderwijs wijzigden trouwens sterk, vooral wat lezen en rekenen betreft.
De verzuiling speelde een grote rol: er waren protestants christelijke, rooms katholieke en openbare scholen. Daarnaast kende het dorp nog de Nutschool, de Rudolf Steiner kleuterschool en – tot 1960 – de ambachts-tekenschool. Heel bijzonder voor Voorschoten is natuurlijk The British School in The Netherlands. In de tentoonstellingszaal komen op videoschermen oud-leerlingen en leerkrachten aan het woord die herinneringen ophalen aan het onderwijs op scholen in Voorschoten.