De zin en de taak van elke artistieke inspanning is het geestelijke wezen van vorm en kleur vrij te maken en het te verlossen uit de boeien van de wereld van de objecten.  Uit een dergelijk streven werd de voorstellingsloze kunst geschapen”. Met deze woorden besloot Johannes Itten, als docent verbonden aan het Bauhaus, zijn boek ‘Kunst en kleur’. Voor de 20e eeuw had niemand bedacht dat een kunstwerk zich zou kunnen beperken in het streven naar gelijkenis met de werkelijkheid, door slechts te bestaan uit zijn samenstellende elementen als vorm, kleur of materiaal.

Maar heeft abstracte kunst in deze tijd nog betekenis? Abstract geeft antwoorden op deze vragen, door middel van een onderzoekende benadering waarbij dit artistieke universum en de grote invloed ervan op ons leven opnieuw wordt ontdekt. Over ruim 2000 m² zijn meer dan 150 werken te zien, van Kandinsky tot de meest actuele hedendaagse kunstenaars. De tentoonstelling weerspiegelt het belang van de collectie van het museum voor Schone Kunsten van Luik en is bovendien verrijkt met belangrijke stukken afkomstig uit andere windstreken. In dialoog met deze werken, zorgen exclusieve interviews met hedendaagse kunstenaars en andere spelers uit de kunstwereld ervoor dat de bezoekers het belang en de enorme vitaliteit van abstracte kunst gewaarworden.

‘Abstract’ toont aan dat deze kunstrichting nog lang niet is uitgeput en dat de expressievormen eindeloos zijn: de hedendaagse kunst heeft geen einde gemaakt aan de abstracte kunst, waarvan we nog niet alle mogelijkheden benut hebben.

Beeld: affiche Abstract – Een innerlijke noodzaak