De zomertentoonstelling toont het eigenzinnig karakter van dit museum. Dan opent een kleine ruimte waarin het 17e eeuwse atelier van Adriaen van Ostade (1610-1685), tijdgenoot van Rembrandt, bekeken kan worden. Het betreft een vrije reconstructie, gemaakt naar een atelier-ets uit ca. 1642 van Van Ostade. Bovendien is pal naast dit atelier een kleine ruimte ingericht met veel origineel werk van deze beroemde kunstenaar uit de Gouden Eeuw. Parallel daaraan bedacht kunstenaar en museumeigenaar Rob Møhlmann een tentoonstelling voor de ‘kunstenaars van zijn museum’, de kunstenaars van nu. Hij nodigde ze uit om, in plaats van een ets, een grootformaat foto in te leveren van hun atelier én een kunstwerk dat daarin is gemaakt: Mijn Atelier – Mijn Werk. Dat leverde 155 enthousiaste inzendingen op. Daarvan maakte kunstenaar Rob Møhlmann ‘Het Grote Atelierboek’, een lijvig kijk- en naslagwerk (ca. 350 pag. en alleen in het museum verkrijgbaar) dat ons een kijkje gunt in de mysterieuze keuken van de kunstenaar.