Waar krijgen onze kinderen en kleinkinderen mee te maken als de zeespiegel stijgt: Kunstenaars en ontwerpers geven in deze exposite een impressie. Maar denk ook aan de overstromingen in Limburg in 2021 – de toekomst nadert snel.

Van oudsher hebben kunstenaars overstromingen en het leven onder zeeniveau in beeld gebracht. De gevolgen van watersnoodrampen komen dichtbij door kunstwerken in bruikleen van het CollectieCentrum Nederland en foto’s uit het Archief Eemland van de overstromingen in Amersfoort en omgeving van begin vorige eeuw.

De installatie Welcome Below Sea Level van Monique de Vroomen vormt de aansluiting met het hart van de tentoonstelling: fotograaf en schrijver Michael Rhebergen neemt je met materiaal uit zijn boek ‘De Nieuwe Kust’ mee op reis door Nederland, langs de denkbeeldige nieuwe kustlijn. Tegelijkertijd met de IJsselbiënnale kijken we wat deze nieuwe kustlijn langs de stad Amersfoort tot aan de IJsselvallei in Overijssel voor consequenties heeft.

Bewustwording over klimaatverandering en verdroging, en acties om schone energiemaatregelen te nemen komen samen in het werk van Ap Verheggen. Zijn installaties en sculpturen laten zien hoe kunst en design kunnen bijdragen aan een leefbare toekomst.

Studenten beeldende kunst van de Hogeschool voor de Kunsten uit Utrecht hebben in 2022 meegedaan aan de Zij keken daarbij hoe we kunnen verduurzamen door opwarming, vervuiling en bedreigingen voor de natuur tegen te gaan. Een selectie uit de inzendingen illustreert hoe jongvolwassenen aankijken tegen klimaatverandering en wat zij aandragen als opties om het tij te keren.