De Waterweg heeft doorslaggevende rol gespeeld bij de ontwikkeling en wereldwijde faam van de Nederlandse sleepvaart. Wat er op en rond die waterweg zich heeft afgespeeld is nu te zien in deze wisseltentoonstelling van het Nationaal Sleepvaartmuseum.
Allereerst is daar de geschiedenis van de Nieuwe Waterweg zelf, het maken van het plan tot doorgraving van de duinen, het baggeren van de vaarweg.
Strandingen kwamen de eerste decennia na 1872 regelmatig voor. Zwaardere calamiteiten zoals de ramp met de Berlin en Schelde of branden zoals op de tanker Artemis hebben zich altijd minder vaak op de route naar de havens van Rotterdam voorgedaan.
Daarnaast wijdt de wisseltenttoonstelling aandacht aan de bijzondere transporten die de vaarweg passeerden. Denk droogdokken, booreilanden en zwaar transport.
Spectaculair zijn de steeds groter wordende passagiersschepen en luxueuze jachten die Rotterdam aandoen.
Details zijn te vinden op de website.