Het rijke artistieke oeuvre van André Dieteren (Schinnen, 1943) kenmerkt zich door een kleurrijk ‘conflict’ tussen realiteit en abstractie. De ene keer lijken zijn schilderijen voornamelijk rationeel en helder van karakter, de andere keer zijn deze meer emotioneel en organisch van inhoud en aard. De dwarse en zacht rebelse blik van de schilder vormt daarbij altijd de verbindende factor.

In 1971 presenteerde André Dieteren zijn eerste solotentoonstelling in het Kritzraedthuis in Sittard. Onder de titel Tegenstrijd laat Het Nieuwe Domein een selectie zien van werken uit de laatste twee decennia. Op deze manier geeft de tentoonstelling een inkijk in de recente ontwikkelingen binnen de kunstenaarspraktijk van Dieteren, die zich over een periode van meer dan 55 jaar uitstrekt.