In de tentoonstelling NOW reflecteert Andrei Roiter onder meer op de actuele politieke situatie, maar ook die van de Verenigde Staten ten tijde van Donald Trump. Roiter is kritisch op iedere vernauwing van de geest, die uiteindelijk tot een hartinfarct leidt. In de tentoonstelling is ook een uitvergroot hart te zien als houten sculptuur. In zijn werken vind je verschillende lagen door en over elkaar. De betekenis van een werk is nooit eenduidig. Zo kan een kunstwerk zowel abstract gelezen worden, bijvoorbeeld verschillende kleurlagen en vormen op een doek.

Migratie & reizen

In het werk van Andrei Roiter spelen migratie en reizen een cruciale rol. Hij bekijkt de wereld als een soort buitenstaander, een observant. Daarnaast speelt ook de Russische culturele geschiedenis een rol, denk aan beroemde Russische kunststromingen zoals het Suprematisme (met als bekendste exponent Malevich), Constructivisme en Bauhaus. In zijn werk verwijst hij op visuele wijze vaak naar deze stromingen. Los van de actuele politieke, sociale en maatschappelijke situatie nu, bekijkt hij zijn geboorteland als een soort wandelaar, een kunstenaar-toerist. Roiter werkt in verschillende media: schilderijen, tekeningen, sculpturen, objecten, foto’s en mini-installaties.

Gevonden voorwerpen

Als Roiter met objecten werkt, voegt hij vaak gevonden voorwerpen samen met hele alledaagse producten, zoals een aardappel of een spijker of een baksteen. Een mooi beeld is dat van de baksteen met een hengsel/handvat eraan. Oftewel een baksteen als een soort koffer die je overal heendraagt, en die je op iedere willekeurige plek kan gebruiken als een bouwsteen voor je eigen (vrije, onafhankelijke) leven. In die zin is Roiter een wereldburger. Eenvoudige motieven die Roiter aantreft als aanzet tot een kunstwerk, krijgen vaak een poëtische en betekenisvolle beeldtaal. Zo wordt een schilderij van een grote bruine koffer met opvallend grote gaten (en soms scherpe randen) erin een sterk beeld dat allerlei associaties met de levensreis oproepen. Maar net zo goed kunsthistorische verwijzingen naar een cirkel in een rechthoek (Malevich) en de architectonische in-situ sculpturen van Gordon Matta Clark in de jaren 70 van de vorige eeuw. Roiters intuïtieve en associatieve werk gaat zowel over kunst als de universele ‘menselijke conditie’ (condition humaine).

Biografie

Andrei Roiter werd in 1960 in Moskou geboren. Tegenwoordig werkt hij in Amsterdam, en tot 2021 zowel in Amsterdam als New York. Roiters grootouders waren verbannen naar één van de zogeheten ‘Goelags’, de beruchte strafkampen in Siberië. Daar werden ook de ouders van Roiter geboren. Zij leerden elkaar kennen tijdens het voortgezet onderwijs. Roiter groeide op in Moskou in de jaren voor de Perestroika, de periode van grotere vrijheden onder Gorbatshov. Na 1989 viel de Sovjet-Unie geleidelijk uiteen in meerdere, relatief onafhankelijke staten zoals Georgië en Oekraïne. De opening naar het Westen die rond 1989 inzette, benutte Roiter meteen door deelnames aan exposities in de Verenigde Staten en in Amsterdam.

Beeld: Andrei Roiter