Kunstinstituut Melly presenteert De wond in zijn verstrikkingen, de eerste solotentoonstelling van de Noorse kunstenaar Ane Graff in Nederland. In de afgelopen tien jaar heeft zij een oeuvre opgebouwd met invloeden van ‘feminist new materialism’ en de natuurwetenschappen. Haar kunstwerken zetten aan tot het herzien van onze tastbare realiteit, met een belangrijke rol weggelegd voor het proces.

In haar werk is de mens onderdeel van een uitgebreid netwerk van materialen. Door de kaders van de westerse intellectuele geschiedenis te traceren komt ze uit bij de vraag hoe het idee dat de mens uniek is zich verhoudt tot de rampen op het gebeid van ecologie en volksgezondheid waar we nu mee geconfronteerd worden – en welke impact die rampen lijken te hebben op de materie van het lichaam. Kort geleden heeft Graff haar onderzoeksgebied uitgebreid met het thema mentale gezondheid. Ze examineert omgevingsrisicofactoren die onze gemoedstoestand beïnvloeden en bekijkt de invloed van de socio-economische en fysieke omgeving op mentale onrust. Als vertrekpunt voor dit onderzoek verkent de kunstenaar situaties en historische gebeurtenissen die epigenetische veranderingen teweeg hebben gebracht. In tegenstelling tot genetische veranderingen, zijn die van de epigenetische soort omkeerbaar en beïnvloeden ze de manier waarop genen werken als reactie op omgevings- en gedragsfactoren.

Haar solotentoonstelling bij Kunstinstituut Melly koppelt dit recente onderzoek aan haar bestaande oeuvre, waarin ze onderzoekt hoe verwante ideeën over ontbranding, immuniteit en vloeibaarheid aanleiding kunnen zijn om het lichaam binnen een groter systeem te plaatsen. De kunstwerken die hieruit resulteerden zijn steeds een combinatie van ingrediënten die op één of andere manier te relateren zijn aan de chronische ziektes en crises van onze tijd.

Samen vormen ze het hoogtepunt van haar langlopende artistieke onderzoeksproject De wond in zijn verstrikkingen, waarin Graff het maken van kunst benadert als een getransformeerde vorm van denken; een kanaal om de theoretische urgenties en motieven die de kern vormen van haar onderzoek te materialiseren en uit te voeren, in plaats van alleen maar te benoemen. De kunstenaar ziet haar kunstwerken als zelfstandige lichamen, als ontdekkingsgrond waar met elkaar verweven verhalen en materialen elkaar zowel conceptueel als fysiek ontmoeten.

Als onderdeel van de tentoonstelling met Ane Graff verwelkomt Kunstinstituut Melly criticus Jan Verwoert. Als kenner van Graffs oeuvre neemt hij je mee op een rondleiding door de tentoonstelling, als onderdeel van onze FOCUS-serie. In de artist talk die we organiseren met de Jan van Eyck Academie gaat Graff dieper in op het onderzoek dat aan haar praktijk ten grondslag ligt. Meer informatie over deze en andere activiteiten vind je binnenkort onder Engage op deze website.

Beeld: Ane Graff