De werken die kunstenaars in de Oude Kerk presenteren, verkennen de akoestiek van het gebouw, spelen met de perceptie van de ruimte of belichten verhalen uit de eeuwenoude geschiedenis van de plek op nieuwe manieren. De installatie van Antônio Obá raakt aan de geschiedenis van Nederlands-Brazilië. De Oude Kerk heeft een directe relatie met deze koloniale overheersing. In de Binnenlandvaarderskapel vind je het graf van de Brabantse zeeman Hendrick Corneliszoon Lonck (1568-1634). Door zijn militaire optreden als kapitein-generaal van de West Indische Compagnie kon de Nederlandse kolonie in 1630 in het Noordoosten van Brazilië worden gesticht. Ook op andere manieren is de Oude Kerk verbonden met de geschiedenis van Brazilië en de Trans-Atlantische slavenhandel. Zeelieden en bestuurders van de WIC (en VOC) waren veelvuldig in de Oude Kerk te vinden. Sommige dienden als kerkmeester, anderen werden hier begraven. In de buurt rond de Oude Kerk waren de kantoren van de handelscompagnieën gevestigd, evenals de slaapvertrekken van de zeelieden. Via de WIC-schepen kwamen ook slaven aan in Nederland en Nieuw-Amsterdam (het huidige New York), waar zij aan de basis stonden van nieuwe zwarte gemeenschappen in deze steden. Path belicht en bevraagt deze gedeelde geschiedenis.

installatie
De installatie omvat sculpturen en schilderijen. De werken bevinden zich op symbolische plekken in het midden van de kerk, onder meer in het hoogkoor en onder het orgel. In Path speelt Obá met de betekenis van religieuze iconen en rituelen en staat hij stil bij de versmelting van culturele tradities als gevolg van onder meer de koloniale geschiedenis. Met zijn werk onderzoekt Obá de relatie tussen religie, macht en sociale identiteit en biedt een nieuw perspectief op de geschiedenis van de Oude Kerk.

Beeld: Path, Antonio Obá, Oude Kerk, fotografie: Gert Jan van Rooij