Hoogtepunten uit de ABN AMRO-kunstcollectie

Voor de tweede keer presenteert Singer Laren hoogtepunten uit de kunstverzameling van ABN AMRO in de nieuwe Nardinc Galerij. Ditmaal tonen wij een uitzonderlijk ensemble schilderijen en enkele grafische werken uit de beginperiode van de internationale avant-garde Cobra-beweging. Belangrijkste focus ligt op een zevental vroege schilderijen van Karel Appel. Daarnaast zijn werken te zien van Asger Jorn (uit Denemarken), Corneille, Constant, Lotti van der Gaag, Eugène Brands en Anton Rooskens.

Op 8 november 1948 wordt Cobra in Parijs opgericht. De naam verwijst naar de hoofdsteden van de oprichtende leden uit respectievelijk Copenhagen, Brussel en Amsterdam. De naïef-expressionistische kunst van Cobra belichaamt de herwonnen vrijheid van vlak na de Tweede Wereldoorlog. De werkwijze en de maatschappelijke ideeën van deze groep zouden zich na 1951 verder ontwikkelen en een lange nawerking hebben in vele Europese landen. Cobra’s gevoelskreet voor vrijheid is van alle tijden.

Beeld: Karel Appel, Vogel 1950. Collectie ABN AMRO