Wat gebeurt er eigenlijk ná een opgraving? Als de archeologen buiten klaar zijn, gaan de ontdekkingen binnen verder. Opgegraven glas, aardewerk en metaal wordt gesorteerd, gerestaureerd, gedetermineerd, getekend en beschreven. In onze ArcheoHotspot kun je dat zelf ervaren. Samen met onze publieksbegeleiders en museumdocenten puzzel je mee aan het verleden van Nijmegen. Je krijgt échte archeologische vondsten voor je neus. En die moeten worden schoongemaakt en op materiaal en kleur gesorteerd. Welke scherven horen bij elkaar? Kruip in de huid van een archeoloog en help mee met het archeologisch onderzoek van onze bodem.