In de video Eulogy for a Black Mess (2017) onderzoekt Aria Dean de relatie tussen memes en de zwarte cultuur. Tegen de achtergrond van een collage van social media content, alle van zwarte makers, horen we haar hardop denken. In een even analytisch als poëtisch relaas verwoordt ze hoe memes op het internet losraken van hun makers. Hoe ze, eindeloos gekopieerd, een eigen leven leiden. En, hoe ze uiteindelijk onbedoeld de stereotypen over de zwarte cultuur bevestigen.

De projectruimte WOOL geeft met werk van veelbelovende talenten, aanwinsten en speciale projecten actuele impulsen aan de programmering van De Pont.