Tentoonstellingen aanmelden

Arnt de Beeldesnijder – Meester van de bezielde beelden

Museum Schnütgen, Keulen

Wie was Meester Arnt van Kalkar en Zwolle?

De eerste monografische tentoonstelling, die gewijd is aan het werk van de grondlegger van een belangrijke beeldhouwersschool aan de Nederrijn neemt de bezoekers mee in de tijd van de ten einde gaande middeleeuwen. Getoond worden ca. 60 werken van deze tussen 1460 en 1492 werkzame kunstenaar. Het laatgotische oeuvre van Meester Arnt boeit door de buitengewone levendigheid, een schat aan onderwerpen en een grote verhaalkrecht.

Nederrijn en Nederland

Meester Arnt staat voor de verbinding van artistieke impulsen vanuit de Nederrijn en het aangrenzende Nederland: van ca. 1460 tot 1484 was hij in Kalkar werkzaam en van 1484 tot 1492 in Zwolle, de tegenwoordige hoofdstad van de Nederlandse provincie Overijssel. Zijn atelier leverde kunstwerken aan talrijke steden en kerken in en rond Zwolle en de voormalige hertogdommen Kleef en Gelre. Zo bevindt zich in de kerk van Venray, vroeger behorend tot Opper-Gelre, nog een schat aan beelden uit zijn atelier.

Tot de bewaard gebleven werken van Meester Arnt behoren, naast altaarstukken met in relief gebeeldhouwde voorstellingen, beelden van heiligen alsmede van Christus, van Maria met Kind en van engelen. Ondanks de productiviteit en de hoge kwaliteit  van zijn werk is Meester Arnt aan het grote publiek tot heden vrijwel onbekend – in de tentoonstelling in het Museum Schnütgen wordt voor het eerst een groot deel van zijn oeuvre bijeengebracht en   dit biedt een unieke mogelijkheid deze “beeldsnijder” te ontdekken.

Beeld: Georgsaltar (detail), Werkstraat van de meester Arnt von Kalkar en Zwolle, 1483-1487, St. Nicolaikirche Kalkar © Stephan Kuben, Greven

Van 25 jun 20 20

t/m 20 sep 20 20