Beating Around the Bush is het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefanten op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In verschillende episodes worden zowel de vaste waarden als de ‘stille reserve’ van de collectie in een dialoog gebracht met interventies van buiten, die functioneren als spiegels waarin nieuwe inhoudelijke inzichten en perspectieven zich kunnen aandienen. Vals Plat vormt een nieuwe stap binnen de doorgaande gedachtegang van Beating Around the Bush, waarbij deze keer alles draait om schilderkunst. Zowel qua vorm als qua inhoud kan schilderkunst vele gedaanten aannemen. Vals Plat viert die meerstemmigheid door verschillende schilderkunstige benaderingen voor het voetlicht te brengen, waarbij we ons niet beperken tot kunst op het platte vlak, maar ook aandacht schenken aan meer experimentele en discipline-overschrijdende praktijken, en waarin formalistische voorbeelden worden gepresenteerd naast geëngageerd en zelfs activistisch werk. Beeld: Vals Plat, Bonnefanten