Beatriz González (1932) is de grande dame van de hedendaagse Zuid-Amerikaanse kunst en een culturele sleutelfiguur van haar geboorteland Colombia. War and Peace: A Poetics of Gesture geeft een overzicht van haar indrukwekkende, decennia omspannende oeuvre. Daarnaast biedt de tentoonstelling een nieuw perspectief op González’ benadering van figuren en gebaren als dragers van emotie.

Sinds 1962 gebruikt González schilderkunst als middel om zich bestaande beelden uit de westerse schilderkunst, populaire cultuur en fotojournalistiek toe te eigenen en te interpreteren. Ze is hierdoor vaak omschreven als het Zuid-Amerikaanse antwoord op popart, een positie waar ze zichzelf altijd tegen heeft verzet. Liever stelt González zich, met de nodige zelfspot, op als een ‘perifere schilder’, met een kleurenpalet dat aan de kleuren van haar land verwant is. Door de toenemende wreedheden en politieke incidenten in Colombia nam zij begin jaren negentig een meer donkere, radicale stellingname in. Haar thema’s werden dood, drugs, militairen en guerrillageweld, verdwijningen en recentelijk migratie als nationaal en wereldwijd fenomeen.

Naast sleutelwerken van González zijn in War and Peace verschillende series te zien die de kunstenaar maakte op basis van nieuwsbeelden die ze uitwerkte tot schilderijen, tekeningen, prints en werken in de openbare ruimte. In al deze werken concentreert González zich op een enkel lichamelijk gebaar om uitdrukking te geven aan empathie en wederzijds menselijk begrip. In de tentoonstelling zijn verschillende werken opgenomen die De Pont in 2021 voor de collectie heeft verworven.

War and Peace komt tot stand in samenwerking met MUAC in Mexico-Stad.